Real i Molt Il·lustre Confraria de La nostra Senyora de la Soledat de Santa María

 

Any de Fundació: 1982

Seu Canònica: Basílica de Santa María d'Alacant

 

Imatges:

La nostra Senyora de la Soledat de Santa María •  Anónimo

 

Escut:

Trobem en l'eix centrar un mocador amb els tres claus de crist envoltat d'una corona d'espines fent al·lusió a la soledat de la Mare de Déu després de l'enterrament de Crist. Tot això englobat pel Toisó d'Or i la Corona Real, al·ludint als títols atorgats a la Confraria.

 

Indumentària:

És tradicional d'aquesta confraria portar túnica de botonadura color blanc, antifaç i faixí de vellut blau. L'escut corporatiu de la germanor brodat sobre l'antifaç, Es complementa amb guants blancs, calçat negre i medalla de la confraria.

 

Història:

Els orígens de la Confraria de La nostra Senyora de la Soledat, erigida canònicament a l'Església Parroquial de Santa María d'Alacant, hui Basílica, es remunten al segle XVII. En el segle XVIII, i coincidint amb les obres d'ampliació de la Parroquial, la Capella del Baptisteri es va convertir, segons resa la Crònica de Sr. Rafael  Viravens, en la capella titular de la confraria, on els seus confrares vetlaven “en ella els cadàvers davant un altar que es va erigir”, fins que en 1897 la van traslladar al costat de l'altar major la decoració del qual es va encomanar al pintor Sr. Lorenzo Pericás Ferrer.

 

Després de la supressió de les processons del Dijous i Divendres Sant a la fi del segle XVIII, el clergat parroquial va aconseguir, en 1819, el permís oficial per a organitzar “una devota Processó que representara l'enterrament del nostre Redemptor Jesús”. Després del pas auster de La nostra Senyora de la Soledat de Santa María, assistien la Corporació Municipal, el Governador Civil, els caps i oficials de les tropes, i els funcionaris de l'Estat. La banda de música militar i les forces de guarnició de la plaça tancaven el festeig processional.

 

Amb el córrer dels anys, i coincidint amb la decadència de la Setmana Santa en els anys setanta del segle XX, la confraria va assistir a una època de recessió.

 

Després d'haver-la cedit durant nombrosos anys per a acompanyar a la imatge del Sant Sepulcre en la processó del Sant Enterrament, la imatge de La nostra Senyora de la Soledat, propietat de Sra. Natividad Serrano Rovira, va ser donada a la Basílica de Santa María després de la seua defunció l'any 1956.

Després de diversos anys d'absència, va ser el 29 de juny de 1982 quan es va reconstituir la germanor i un any després va aconseguir desfilar de nou pels carrers d'Alacant. Seguint el costum tradicional, la Confraria de La nostra Senyora de la Soledat és l'encarregada de tancar la Processó Oficial del Sant Enterrament. La Verge de la Soledat és custodiada per l'Escorta de Gran Gala de l'Ajuntament i els Cavallers Custodis tancant la processó del Sant Enterrament la Presidència Oficial encapçalada pel Senyor Bisbe i la  Corporaciónn Municipal.

 

La confraria compta amb l'honor de tindre entre els seus membres a La seua Majestat La Reina d'Espanya Donya Sofía i a Sa altesa Reial La Infanta Donya Margarita de Borbó.

 

Aportació musical a la Setmana Santa

  • Soledad  Alicantina  • Marxa fúnebre. Música de José  Garberí Serrano i lletra ( oraciónn) de José  Serriama. Data manuscrita en la partitura: gener de 1996.
  • Maire de la  Soledat d´Alacant  • Francisco Grau Vegara. “Marxa solemne. Obra composta en honor de la Real Confraria de La nostra Senyora de la Soledat d'Alacant, ciutat on processiona en el Sant Enterrament de Divendres Sant des de fa ja prop d'un quart de segle. Madrid 9 de febrer, 2007.” Estrenada el 23 de març de 2007 per la B.S. M. d'Alacant en la Cocatedral de Sant Nicolás.
  • Soledad de Santa María, Mare dels Alacantins  • José Vicente Asensi. “Marxa solemne. A la Real i Molt Il·lustre Confraria de La nostra Senyora de la Soledat de Santa María. Setmana Santa 2019”.
  • Camí de Soledad •  Bocina, de Juan Palacios i Enrique Muñoz

Web: Real i Molt Il·lustre Confraria de La nostra Senyora de la Soledat de Santa María

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.