Germanor del Sant Sepulcre

 

Any de Fundació: 1948

Seu Canònica: S. I. Cocatedral de Sant Nicolás de Bari

 

Imatges:

Santíssim Crist Yacente • Escola Valenciana 1943

 

Escut:

L'escut corporatiu conté elements significatius que doten de sentit complet a la Germanor. Representa la Creu del Sant Sepulcre de Jerusalem, conformada per una creu central  aspada, i quatre creus de la mateixa manera entre les separacions que produeix el creuer.

 

Indumentària:

És tradicional d'aquesta Germanor portar túnica de color morat, antifaç i capa de color blanc. L'escut corporatiu de la germanor brodat sobre l'antifaç i sobre la capa, porten cordó a la cintura de color daurat. Es complementa amb guants blancs, calçat negre i medalla de la confraria.

 

Història:

Encara que hem parlat de la Processó de l'Enterrament en els orígens de la Setmana Santa alacantina, no serà fins al 10 de Desembre de 1942 quan es constituïsca legalment la Germanor del Sant Sepulcre com a entitat.

 

Poc o res sabem de l'autoria de la imatge jacent de Crist encara que sí de la casa a la qual va ser encarregada i que va realitzar l'obra igual que la resta del tron. Aquest tron, va ser costejat per l'Excm. Ajuntament d'Alacant que es va reservar el patronatge d'aquest. És una obra de dos cossos en fusta llaurada i  sobredorada, d'estil barroc, i que porta en el frontis del mateix l'escut de la ciutat d'Alacant.

 

Possiblement és una de les germanors amb una història més dilatada a la ciutat d'Alacant. El pas del Sant Sepulcre tancava la processó anual del Sant Enterrament, que cada Divendres Sant a la vesprada, com a mínim des del segle XIX, iniciava la seua marxa des de la parròquia de Santa María. Llavors es tractava de l'única processó de Setmana Santa a la ciutat i en la mateixa participaven entre 14 i 16 passos, que no sempre seguien un ordre cronològic de la passió.

 

En finalitzar la guerra civil, la Germanor del Sant Sepulcre, que no existia com a germanor (va desaparèixer en els luctuosos anys 30), sinó com a Processó Oficial, va quedar totalment desorganitzada, i en vista de les escasses possibilitats de reorganitzar-la a curt termini, la junta directiva de la Germanor de Ntre. Pare Jesús, va acordar sol·licitar l'adhesió del Sant Sepulcre. El 10 de Desembre de 1942 va quedar constituïda la Germanor del Sant Sepulcre, adscrita a la del nostre Pare Jesús, sent per tant els seus germans i la junta de govern els mateixos.

 

El Divendres Sant de 1943, i amb la mateixa uniformitat del nostre Pare Jesús, va processionar per primera vegada la germanor. L'any 1944 se li afig la capa blanca, amb l'escut de l'orde del Sant Sepulcre a l'altura del muscle esquerre, i l'any 1945 s'estrena el capirote blanc amb el mateix escut, a l'altura del pit.

 

En l'actualitat aquesta confraria, juntament amb la Germanor Penitencial  Mater  Desolata i la Confraria de la Soledat de Santa María, conformen la Processó del Sant Enterrament, de caràcter oficial de la ciutat.

 

Aportació musical a la Setmana Santa

  • Sepeli Alacantí  • Óscar Ayelo Tornero. “Marxa lenta dedicada a la Germanor del Sant Sepulcre d'Alacant.” Data manuscrita en la partitura: 29 d'octubre de 2011. 

Web: Hermandad del Santo Sepulcro 

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.