Molt Piadosa Germanor i Confraria de  Nazarenos de la Santa Redempció

 

Any de Fundació: 1959

Seu Canònica: Parròquia Sant Antoni de Pàdua

 

Imatges:

Santa Cruz Redentora • Tallers d'Art Religiós  Salmerón 2004

María  Santíssima del Major Dolor • José María Lleial  Bernáldez 2015

 

Escut:

Sobre fons celeste, apareix un sudari blanc sobre l'escala marró amb dues llances travessades en el mateix color, en representació del buit de la Creu una vegada s'ha descendit el cos de Crist. En la part inferior trobem els tres claus i envoltant tots aquests elements una sanefa a manera de corona d'espines, tot això rematat amb quatre aspes a manera de creu en color negre.

 

Indumentària:

És tradicional d'aquesta Germanor portar túnica negra amb botonadura en color roig cardenal. Antifaç i capa, també, en roig cardenal. L'emblema de la Confraria es podrà apreciar brodat sobre l'antifaç. Es completa l'hàbit amb cíngulo de seda en color roig cardenal, guants i calcetins blancs i sabates negres.

 

Història:

La Germanor es funda com a filial del  Ecce- Homo en 1959 per a fomentar l'adoració a l'arbre de la creu. En els seus inicis van establir l'eixida en les primeres hores de la matinada del Divendres, no obstant això, durant els seus primers anys de marxa no van establir ni uniforme, ni emblema, ni van organitzar cap acte extern; participant en els organitzats per la seua germanor matriu, fins que en 1971 es decideix que la germanor de la Redempció isquera per primera vegada en la processó del  Ecce- Homo, però com un “terç” o secció més, encara que amb la seua pròpia denominació i colors.

 

La Junta de Govern, sota la direcció del majordom Sr. José Esplá, va confeccionar el primer pas de la Creu Redemptora, però també l'escut de la germanor, del qual encara emmalaltia. Finalment, a la fi dels 70 es decideix que cada germanor desfile en dies diferents. En 1982 s'incorporaria la Verge del Major Dolor, que seria la mateixa talla que desfilara amb el  Ecce- Homo amb el nom d'Amargor, però canviant-li per a l'ocasió l'advocació a “Major Dolor”.

 

L'any 2015, la confraria estrena una nova imatge de la Verge, obra de l'escultor Sr. José Mª Leal.

 

Aportació musical a la Setmana Santa

  • Santa Redempció • Felipe Sanchís  Berná. “Fanfàrria de metalls per al cap de la processó”. Estrenada el 21 de febrer de 2007 a l'església de Sant Antoni. Dedicada a la germanor del mateix nom. Trio de trombons i timbales.
  • A les teues mans Senyor • Antonio Ruda Peco. Marxa de processó. Segon premi en l'I Concurs de Marxes de processó “Ciutat d'Alacant”. Any 1998. Dedicada a l'Herman- doneu de la Santa Redempció d'Alacant. Gravada en el CD “La nostra Música” de l'any 2000.
  • María  Santísima del Major Dolor • Antonio Carrillo Colomina. “Marxa de processó”. Dedicada a la imatge mariana de la Germanor de la Santa Redempció. Obra pòstuma. Estrenada el 22 de febrer de 2015

 WebMolt Piadosa Germanor i Confraria de  Nazarenos de la Santa Redempció

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.