Germanor Agustina del Nostre Pare Jesús Despojado de les Seues Vestidures

 

Any de Fundació: 1998

Seu Canònica: Parròquia de Santa Teresa •  Colegio Agustins

 

Imatges: 

Santa Cruz •  Orfebreria Torralba de  Calatrava 2016

Grup Escultòric de Jesús  Despojado de les seues Sagrades: Vestidures: El nostre Pare Jesús  Despojado de les seues Vestidures • Ramón Cuenca Santos 2004. Sayones • Ramón Cuenca Santos 2004

Imatge Mariana:  La nostra Senyora de l'Amor i del Bon Consell • Ramón Cuenca Santos 2004

 

Escut: 

Principalment trobem l'escut de la congregació agustina de la qual naix aquesta Germanor, per això trobem un cor, com a centre d'il·luminació travessat per una fletxa, símbol del profund penediment, tot això superposat sobre un llibre, reverenciant a Sant Agustí, Doctor de l'Església i sobre una creu, símbol del Cristianisme, Arbre de la Salvació. En la part inferior de l'escut podem trobar les paraules “Germanor Agustina”, una vegada més fent referència als orígens i l'esperit de la corporació. Acaben l'escut discreta decoració circular.

 

Indumentària: 

És tradicional d'aquesta Germanor portar  vesta de color roig. Antifaç i capa realitzats en color blau. El Roig i Blau són dos colors representatius del Col·legi Sant Agustí d'Alacant. També porta  cíngulo, guants i calcetins de color blanc, calçat de color negre i medalla de la confraria.

 

Història: 

En carta amb registre d'entrada en la Junta Major de data 20 de Juliol de 1998, se sol·licita la creació d'una nova Germanor en el col·legi dels Agustins. D'aquesta manera, tal com s'expressa en la referida carta, s'encarna la família Agustina en la Setmana Santa alacantina.

 

La presència dels Agustins a Alacant és datada pel degà Bendicho, en la seua Crònica d'Alacant, el 28 de Juny de 1585. S'assenten en el Santuari de la Verge del Lluc i és qualificada per l'historiador  Jordán com a “casa d'estudis i lloc de virtut i lletres”. Anys més tard situaren la seua residència en el que actualment és la Plaça de Quijano, desapareixent en 1834 amb motiu de la exclaustración de tots els ordes religiosos. Els Agustins tornen a establir-se a Alacant l'any 1969, aquesta vegada en el barri de Joan XXIII des d'on van voler compartir amb els alacantins, la seua vida, la seua cultura i el pols de la pròpia ciutat.

 

S'aprova la constitució de la nova Germanor en carta signada pel President de la Junta Major, Don Emilio Coloma Aracil, de data 27 de Juliol  de 1998, i en la qual s'estableix el dia i hora d'entrada en la Carrera Oficial.

 

Dies després, concretament el 4 d'Agost de 1998, es passen per registre de la Junta Major, el projecte d'estatuts d'aquesta nova Germanor. La sessió de constitució legal se celebra el dia 5 d'Octubre de 1998, nomenant-se una Comissió Gestora.

Els Estatuts van ser aprovats definitivament amb data 15 de Desembre de 1998 i participant en la Setmana Santa alacantina el Dilluns Sant, dia 29 de Març de 1999.

 

És de destacar l’interès demostrat per la comunitat religiosa dels Agustins per aquesta mena d'iniciativa i pel col·lectiu de Germanors i Confraries d'Alacant. Més si cap davant els problemes que van tindre amb la persona que va realitzar la talla la qual, a més de no complir els terminis acordats en el contracte signat de la finalització i lliurament de l'obra, es va atrevir a remetre un telegrama en el qual no es feia responsable del possible trencament de la mateixa durant el transcurs de la desfilada processional.

 

Encara que establida en el Col·legi de Sant Agustí, la Germanor inicia la seua Estació de Penitència anual des de l'Ermita de Sant Roque situada en el barri del mateix nom, creant-se una gran expectació per a veure-la descendir a la plaça del Carmen per les escales i l'estret del carrer. Al seu retorn, després d'entrar en la Cocatedral de Sant Nicolás, pujant les prolongades costes dels carrers Sant Nicolás i Abad Nájera, arribaran de nou a la plaça del Carmen i d'allí ascendiran, novament per les escalinates i estret carrer de Sant Roque, per a en un últim i sobrehumà esforç introduir la seua imatge titular en l'ermita.

 

Aportació musical a la Setmana Santa

  • Crist  Despojado • Ramón García i Soler. Dedicada a la Germanor Agustina de Ntre. Pare Jesús Despojado de les seues Vestidures d'Alacant. 23 de febrer de 2005      
  • Despullat per Amor • José Manuel Ortega León. Per a agrupació musical dedicada a la Germanor Agustina d'Alacant. Any 2010. Recollit en el CD amb el títol “Beneeix a Tobarra, Senyor”
  •  A Jesús Despojado• Ángel Ramírez Cháves. Per a agrupació musical dedicada a la Germanor dels Agustins per l'A. m. Creu Roja de Tobarra l'any 2014      
  • Per les culpes i pecats •  Isacio de la Varga Blanco i P. Ángel Barqueta O.S. a. Himne de la germanor agustina de Jesús Despojado de les seues Vestidures. Per a veu i teclat. Estrenat en l'acte institucional de la Germanor de l'any 2000

 Web: Germanor Agustina del Nostre Pare Jesús Despojado de les Seues Vestidures


Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.