Real, Molt Il·lustre, Santa i Sacramental Germanor de la Misericòrdia, El nostre Pare Jesús del Gran Poder i La nostra Senyora de l'Esperança Coronada

 

Any deFundació : 1860

Seu Canònica: Parròquia de la Misericòrdia

 

Imatges:

El nostre Pare Jesús del Gran Poder • Antonio Castillo Lastrucci 1942

La nostra Senyora de l'Esperança Coronada • Antonio Castillo Lastrucci 1942

 

Escut:

Està constituït per una àncora daurada amb una  maroma del mateix color al voltant de la seua canya, acompanyada de dos escuts ovals en disposició de acolarse. El destre, sota fons blanc, amb les inicials JHS (Jesús Homini Salvatore) i en el sinistre, sota fons blanc, amb les inicials MEN (Mare Esperanza Nostra), tots dos en daurat, rematat per l'escut cardenalici, compost per un barret amb dos cordons laterals i quinze borles del mateix color per cada costat. Tot integrat dins d'una creu habitada-fúcsia, delimitada per un baix fons verd i vora daurada. Rematant l'escut se situa la corona Real amb dues sanefes daurades en la part inferior.

 

Indumentària:

És tradicional d'aquesta Germanor portar vesta de color blanc-crema amb botonadura de ras negre, antifaç i capa de ras i color negre. Sobre la capa se situarà l'escut de la Germanor en el muscle esquerre. Cíngulo daurat sobre la cintura acabant amb dues borles del mateix color. Calcetins i guants blancs, calçat negre. Medalla de la Germanor.

 

Història:

Els orígens de la germanor es remunten a l'any 1840, quan l'Il·lustríssim Senyor Sr. Víctor Cristóbal Salvetti, cònsol florentí a la nostra ciutat, entre els anys 1838 i 1840 porta del seu Florència natal una imatge de la Verge Dolorosa portant, entre les seues mans, una corona d'espines. Aquesta imatge, d'autor desconegut i pertanyent a una de les millors escoles florentines, podríem datar-la en les últimes dècades del segle XVIII.

La imatge es venerava en la capella que la família Salvetti posseïa en el desaparegut Convent de San Francisco, i va ser tal la fe i devoció popular que va despertar la imatge, que va fer pensar a Sr. Arturo Salvetti, fill de Sr. Víctor Cristóbal, al costat d'un gran nombre de veïns i feligresos, a fundar una Confraria la imatge titular de la qual fora aqueixa Verge Dolorosa que sostenia la corona d'espines.

Finalment, l'any 1860, es fundaria la confraria, sent nomenat primer president Sr. Víctor Cristóbal Salvettti.

La Junta de Govern se solia reunir a la sala capitular del Convent, on el Guardià de la comunitat religiosa, custodi de la imatge i estris de la Confraria, solia donar exhortacions, consells i indicacions perquè foren portats a la pràctica pels confrares, que abonaven mensualment una quota de dos rals de billó per al suport econòmic de la corporació.En 1878 es redacten les primeres regles que van ser aprovades pel Bisbe Sr. Pedro María de Cubero i López de Padilla que va atorgar a la Confraria les seues primeres indulgències, denominant-se “Associació de la Soledat que va tindre María Santísima al vaig piular de la Creu”. De 1878 a 1927, tot indica que no processiona en la nostra Setmana Santa, encara que continua existint la corporació, fins que en 1927 torna a reorganitzar-se la confraria. No obstant això, l'11 de maig de 1931, el convent en el qual es veneraven estris i pas és incendiat dins d'un ambient anticlerical propagat per tota Espanya, perdent-se per sempre la venerada Verge de la Corona d'Espines.

Després de la guerra civil la germanor es reorganitza novament, processionant una nova Verge de la Corona d'Espines sota pal·li en 1942, que seria cedida per la família Salvetti. Una talla que seria substituïda en 1943 per una altra de l'imatger Sr. Antonio Castillo  Lastrucci sota una nova advocació: La nostra Senyora de l'Esperança. En el mateix any Sr. Antonio Castillo  Lastrucci va tallar la imatge del Crist del Gran Poder.

El 15 d'octubre de 2011 va ser coronada canònicament La nostra Senyora de l'Esperança pel Bisbe de la Diòcesi d'Orihuela-Alacant Sr. Rafael Palmero Ramos, sent padrina de la coronació SM. La Reina Sra. Sofía.

L'any 2017 la Casa de La seua Majestat el Rei concedeix el títol de Real a la corporació.

 

Aportació musical a la Setmana Santa

  • Passió i Gloria • Antonio Carrillos Colomina. Dedicada a Ntre. Pare Jesús del Gran Poder d'Alacant. Estrenada el 16 de març de 1991                    
  • Esperanza de la Misericòrdia • Antonio  Carrillos Colomina. Dedicada a La nostra Senyora de l'Esperança d'Alacant. Estrenada el 16 de març de 1991
  • La nostra Senyora de l'Esperança • Francisco Grau Vegara. A la família Simón. Dedicada a la Germanor del Gran Poder i Verge de l'Esperança. Regal del compositor a la família del cardiòleg Antonio Simón Martinez. Estrenada el 12 de març de 2005.
  •  Himne de la Coronació de Ntra. Sra. de l'Esperança • José Garberí Serrano. Himne escrit per a teclat i una veu estrenat el 16 d'octubre de 2011.
  • Esperança d'Alacant Coronada • Vicente Cerdà i Peris. Dedicada a la Reina d'Alacant per la seua Coronació Canònica. @Copyright 2012.
  • La Chicotá • Elías Ibañez Lax. Composta l'any 2007

 

 

 

Web: Hermandad del Gran Poder y Esperanza

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.